Cơ sở Dữ liệu Xanh Việt Nam

Cơ sở Dữ liệu Xanh Việt Nam là một danh mục các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho Xây dựng Xanh. Việc tham khảo và truy cập Cơ sở Dữ liệu Xanh là hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả mọi đối tượng. Tại thời điểm này, việc đăng ký sản phẩm/ dịch vụ lên Cơ sở Dữ liệu Xanh là miễn phí.

Mục đích chính của Cơ sở Dữ liệu Xanh là kết nối các sản phẩm và dịch vụ mang tính bền vững tới khách hàng, nhà đầu tư cũng như những cá nhân hành nghề xây dựng tại Việt Nam. Cơ sở Dữ liệu Xanh sẽ được cập nhật thường xuyên với các sản phẩm và dịch vụ mới để luôn trở nên hấp dẫn đối với người sử dụng.

 

Lợi ích của Cơ sở Dữ liệu Xanh

Các nhà sản xuất, cung ứng và phân phối vật liệu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đơn vị quản lý tòa nhà cũng như các cá nhân/ tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng xanh tại Việt Nam đều được khuyến khích tham gia Cơ sở Dữ liệu để giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ Xanh của quý Công ty/ Tập đoàn.

Cơ sở Dữ liệu Xanh còn giúp ích cho việc tham khảo và tìm kiếm các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với các dự án LOTUS và Công trình Xanh.

Share This